Home / Tag Archives: Total War

Tag Archives: Total War

Total War: WARHAMMER II [26 GB]

Quên đi Cổ thế giới mà bạn từng biết trong bản Warhammer đầu tiên, lần này chúng ta sẽ đi xa về phương Tây. Tới thế giới của loài Elf, khủng long, tới những thanh niên pháp sư phải được cả đống người khiêng trên một cái kiệu đình đám như ngai vàng .

Read More »

Total War: SHOGUN 2 Việt Hóa

Nội dung Shogun 2 xoay quanh lịch sử Nhật Bản trong thế kỷ 16, sau khi cuộc chiến tranh Ōnin kết thúc. Đất nước bị chia cắt thành nhiều lãnh thổ dưới sự cại trị của những gia tộc cát cứ địa phương...

Read More »

Total War: ATTILA Việt Hóa [8.5 GB]

Trong bối cảnh nạn đói, bệnh tật và chiến tranh, một thế lực mới đang nổi lên ở phương Đông. Với một triệu kỵ binh trong tay, đế vương quyền lực tối thượng thật sự đang nổi lên, và tầm nhìn của ông mở rộng tới Rome...

Read More »