Home / Tag Archives: Goat Simulator

Tag Archives: Goat Simulator

Goat Simulator: Waste of Space

Chú Dê cuối cùng đã rời khỏi hành tinh, nơi nó đã từng được hình thành để khám phá những khả năng vô tận của không gian. Bạn không còn phải mơ về thuộc địa không gian . Ước mơ của bạn cuối cùng đã trở thành sự thật

Read More »